Výkonný výbor


- projekt "Obujme celú školu" - Škola života - Mário Hodás - Udelenie ocenení Ústavu pamäti národa - family day a historický vláčik - Biznis platforma s manželkami - púť exallievov do Ríma, Turína - Výročná správa 2016

- zhodnotenie plesu a stretnutia seniorov - čo s návrhmi so zhodnotenia roku 2015

- krátke predstavenie strenny 2016 - duchovná obnova Veľký Biel - zhodnotenie projektu „Darujme úsmev“ - Dni saleziánskej spirituality v Ríme - schválenie nových členov do združenia - trasa vlaku 5.6.2016 - program

10.12.2015
-zhodnotenie projektu Darujme úsmev -divadelníci v Piešťanoch -stretnutie v Ríme 21.-22.novembra 2015 -zhodnotenie roku 2015

15.10.2015
1.Info z posledného diania a kontrola:Zhodnotenie VSŽ , Dni spirituality, 2. Diskusia: plán akcií, lyžovačka, manželky, ples 2016, regionálne sekretariáty, externí obchodníci, Quo vadis-7 bodov, stretnutie BP,.. Zhrnutie: úlohy

12.11.2015
- stretnutie zástupcov exallievov a zástupcov Čiernej Vody - redizajn-logo, newsflash, hl. papier,tvorba letáku a webu - vlakom do Šaštína s členmi Čiernej Vody - vianočný projekt - Oldies party na Miletičke - predstavenie možností sociálneho programu (KCH, Savio, nadácia,..)

10.09.2015
1. info z posledného diania a kontrola úloh: DC, splav, Sabinov a Nová Dubnica-stredisko exallievov, Caorle, Quo vadis exallievi,...2. Diskusia: predstavenie VSŽ 3, Express don Bosca, plán akcií 2015/2016, Poprad-stretnusie Saleziánskej rodiny, žiadosť o štipendium v zahraničí,...

02.07.2015
QUO VADSI EXALLIEVI, plán akcií 2015/2016.

04.06.2015
Predstavenie Simči - náhrady za Bašu, QOU VADIS exallievi, stánok na festivale Lumen.

14.05.2015
Vzdelávací program pre facilitátorov, QOU VADIS exallievi.

09.04.2015
Family day, kandidátka svetové vedenie a Butkov.

22.01.2015
Ples exallievov, plán aktivít 2015.

05.03.2015
Stretnutie regionálnych zástupcov, náhrada za Bašu, návšteva don Ernesta a zahraničné podujatia.

13.11.2014
Diskusia a zhodnotenie VSZ. Voľba sekretára ZEDB.

11.12.2014
Ponuka KAS - sponzoring pre BP, čo s GJB, schvaľovanie nového člena.

06.10.2014
Diskusia a návrhy k stanovám ZEDB.

04.09.2014
Plánovanie Víkendu silných zážitkov, diskusia na rôzne témy: členské ZEDB, kalendár aktivít, schválenie nového člena...

04.09.2014
Zhodnotenie aktivít ZEDB, schvaľovanie nových členov. Víkend silných zážitkov.

10.07.2014
Hosť nový otec provinciál don Jozef Ižold - predstavenie činnosti združenia, štruktúry, aktivít a projektov. Zhodnotenie uskutočnených aktivít a 2. čísla časopisu.

12.06.2014
Diskusia o Víkende silných zážitkov. Stretnutie s Marošom Peciarom o uvažovanie o projekte Misia exallievov a možnostiach a formách podpory.

15.05.2014
Kontrola a prechádzanie úloh z posledného zasadnutia. Informovanie o uskutočnených akciách a info zo stretnutia EuroGEX v Poľsku.

10.04.2014
Diskusia k Víkendu silných zážitkov, 15. výročiu založenia združenia a rozširovaniu združenia.

13.03.2014
Diskusia k sociálny programu združenia - konkrétne návrhy. Pripomienky a návrhy k časopisu EXpress don Bosca. Prezentácia dizajn manuálu exallievov.

06.02.2014
Dôležitým bodom stretnutia bola prezentácia Radcu sociálnych vecí o možných aktivitách. Ďalej sme rozprávali o účasti na EUROGEX v máji 2014 v Poľsku, podpore medzinárodných saleziánskych športových hier 2014 v Bratislave a o podpore Andreja Klapicu, ktorý sa chystá kandidovať za Europoslanca.

9.1.2014
Zhodnotenie stretnutia facilitátorov, program aktivít na rok 2014, ako ďalej exallievi, ako ďalej biznis platforma, reklamná kampaň GJB.

05.12.2013
Svetové dni spirituality, spolupráca Domka, exallievi a spolupracovníci, časopis exallievov, semináre na GJB, poďakovanie na konci roka.

07.11.2013
Ako ďalej exalievi

17.10.2013
Zhodnotenie VSŽ, stretnutie biznis platformy, prezentačné video združenia, manželky exallievov, ďalšie rozširovanie združenia, podpora a rozvoj GJB, naplánovanie stretnutia facilitátorov

05.09.2013
Príprava VSŽ, projekt solidarity svetovej konfederácie, dizajn manuál exallievov, dni saleziánskej spirituality

25.07.2013
Zhodnotenie stretnutia facilitátorov, príprava VSŽ, Eurobosco - Malta

20.06.2013
Príprava stretnutia facilitátorov, príprava VSŽ, Eurobosco - Malta

23.05.2013
Zhodnotenie Školy lídrov a stretnutia prezidentov, predstavenie komisií, naplánovanie stretnutia facilitátorov, príprava VSŽ, projekt na Trnávke, projekt Škola života a Hodnotné osobnosti na GJB

18.04.2013
Relikvia dona Bosca v Šaštíne, VSŽ, Škola lídrov, Stretnutie prezidentov, Aktivity jednotlivých rád, stretávky

26.03.2013
Program relikvie don Bosca v Šaštíne, Príprava na valné zhromaždenie

07.03.2013
Predstavenie nového webu, príprava programu na relikvie, predstavenie komisií združenia, Škola lídrov, Vytvorenie komisie vnútra

07.02.2013
Príprava programu stretnutia facilitátorov, Divadlo exallievov, Aktivity a projekty

24.01.2013
Koncepcia združenia, stretnutie facilitátorov, reklamná kampaň GJB, aktivity a projekty

06.12.2012
Rozvojové plány ministerstiev, výzva pre stredné školy, aktiviy, buletin združenia, ponuka na Trnávke

08.11.2012
Špecifikácia ministerstiev, záujmové skupiny, relikvie v Šaštíne, rozvoj GJB

18.10.2012
Projekty a aktivity

20.09.2012
Telocvičňa GJB, stretnutie facilitátorov, aktivity a projekty, web

25.07.2012
Rozvoj GJB, web exallievi.sk

25.07.2012
Rozvoj GJB, web exallievi.sk

28.06.2012
Sponzoring divadla exallievov, Relikvie dona Bosca na Slovensku, Biznis platforma, videobook, projekt rozvoja GJB

07.06.2012
Cieľ, misia a poslanie exallievov, aktivity a projekty, logo a web

22.05.2012
Definovanie úloh výkonného výboru, cieľ združenia, štruktúra združenia, ako sa rozširovať

Prihlásiť

Prihlásenie

Používateľské meno *
Heslo *
Zapamätať