Zápisnice

Ponúkame vám prehľad činnosti výkonného výboru a facilitátorov nášho združenia. Tiež si môžete preštudovať zápisnice z Konzulty saleziánskej rodiny.

 

Výkonný výbor
- stretáva sa na mesačnej báze
- členovia výkonného výboru

Facilitátori
- komunikačný orgán združenia - úlha komunikovať medzi vedením a členmi združenia, informovať o aktivitách a projektoch združenia
- stretávajú sa na štvrťročnej báze
- zoznam facilitátorov - zástupcov ročníkov

 

Konzulta
- stretnutie zástupcov jednotlivých zložiek saleziánskej rodiny
- stretnutia sa konajú 2 krát ročne

Prihlásiť

Prihlásenie

Používateľské meno *
Heslo *
Zapamätať