Udialo sa

Rozširovanie medzinárodnej spolupráce Exallievov a sladká návšteva Dona Bosca

Dňa 25.6.2017 sme sa zúčastnili stretnutia so saleziánmi v Budapešti. Zo Slovenska sa na tomto medzinárodnom stretnutí zúčastnil Peter Kováč, Filip Kotvan a Matej Horník. Zástupcom za maďarských saleziánov bol Don Lytton a don Áron. Stretnutie sme začali prehliadkou saleziánskeho... Čítať ďalej...

Kňazská vysviacka - Gorazd Kohút

V sobotu 17. júna 2017 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii počas svätej omše otec biskup František Rábek, ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, vysvätil dvoch novokňazov, misionárov. Jedným z nich bol náš exalliev a... Čítať ďalej...

Stretli sa exallievi z lokálnych buniek

26. a 27. mája sa uskutočnili stretnutia regionálnych zástupcov v saleziánskom stredisku v Novej Dubnici, kde sa stretli zástupcovia za Novú Dubnicu, Dubnicu nad Váhom a Žilinu a v saleziánskom stredisku v Prešove, kde boli zastúpené strediská Prešov, Sabinov... Čítať ďalej...

Čerpajme z múdrosti starších

Na sviatok Panny Márie Pomocnice 24. mája 2017 sa konalo pravidelné stretnutie exallievov – seniorov. Od toho posledného uplynuli už štyri mesiace a najstarší členovia združenia sa chceli opäť stretnúť, porozprávať a prežiť príjemné dopoludnie v spoločnosti známych. Oslavy... Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihlásenie

Používateľské meno *
Heslo *
Zapamätať