Udialo sa

Advent 2017

Uverejnené: utorok, 05. december 2017

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“

advent 2983696 1920

Tento text, ktorý sme počuli na prvú adventnú nedeľu je svojím spôsobom veľmi zaujímavý a oslovujúci. Adventné očakávanie je tu predstavené nie ako individuálna snaha, ale ako spoločný život sluhov v Pánovom dome počas jeho neprítomnosti, teda v našej plnej zodpovednosti. Pozrime sa bližšie na tento text:

 

·         Dom. Pán, teda Ježiš, vybudoval tu na zemi dom, ktorým je jeho spoločenstvo, Cirkev. Odišiel a toto spoločenstvo má za úlohu plniť si povinnosti, starať sa o dom. Prvý znak adventu je naše horlivé plnenie si povinností v jeho dome, kým on nepríde.

 

 

·         Vrátnik. Nestačia len práce v dome. Dôležitý je aj vrátnik, ktorý má kontakt s tými, ktorí sú vonku. Nie je na vrátnici len preto, aby zabránil vstúpiť zlodejom, ale najmä preto, aby vedel prijať tých, ktorí prichádzajú a chcú vstúpiť, aj uprostred noci. Vrátnik je teda symbolom neustálej pripravenosti, otvorenosti a pohostinnosti, bez neho všetky naše práce v dome nemajú zmysel

Prajem všetkým komunitám, spoločenstvám a strediskám saleziánskej rodiny, aby sme sa učili takémuto spoločnému očakávaniu Krista, aby sme tvorili usilovné spoločenstvo sluhov, ktorí udržujú dom nášho Pána krásny a tiež, aby sme v rámci spoločenstva vždy mali zabezpečenú službu vrátnika, ktorý vie kedykoľvek otvoriť dom a poslúžiť prichádzajúcim.

Požehnaný advent praje

 

don Pavol Grach

Prihlásiť

Prihlásenie

Používateľské meno *
Heslo *
Zapamätať