Udialo sa

Exallievi menili stanovy aj volili prezidenta

Piaty ročník Víkendu silných zážitkov zahŕňal aj tretie Valné zhromaždenie združenia exallievov. Zúčastnení, v snahe zlepšiť fungovanie a organizáciu združenia, prijali viaceré dôležité zmeny.

 

IMG_7129_zmensena.JPG

Valné zhromaždenie odsúhlasilo úpravy stanov. Doba výkonu funkcií v združení sa zmenila z doby neurčitej na šesť rokov. Zároveň exallievi odsúhlasili zriadenie nového poradného orgánu pre Výkonný výbor s názvom Predsedníctvo. Tvoriť ho budú zástupcovia stredísk, komisií a inštitútov. Okrem toho prítomní exallievi volili členov Výkonného výboru, viceprezidentov a prezidenta združenia. Novým prezidentom sa stal Róbert Mruk, viceprezidentmi Michal Hort, Marek Slezák a Václav Faltus.

Vo Výkonnom výbore pokračujú Andrej Klapica, Matúš Jókay a Peter Kováč. Členmi sú aj don Pavol Grach, ako delegát a sekretár Michal Nemček, ktorým členstvo vyplýva z funkcií.  Valné zhromaždenie zvolilo aj členov Kontrolnej komisie, sú nimi Andrej Dolnák, Pavol Biksadský a Ján Dobák.IMG_7142_zmensena.JPG

 

Stretnutie sprevádzali otázky prítomných, priateľská diskusia a vysvetlenie navrhovaných a odsúhlasených zmien. Zo stretnutia vyplynula tiež povinnosť usporiadať Valné zhromaždenie aspoň jedenkrát za šesť rokov. Pričom zúčastniť sa môžu všetci členovia združenia.IMG_7139_zmensena.JPG

Prihlásiť

Prihlásenie

Používateľské meno *
Heslo *
Zapamätať