Udialo sa

Rozširovanie medzinárodnej spolupráce Exallievov a sladká návšteva Dona Bosca

Dňa 25.6.2017 sme sa zúčastnili stretnutia so saleziánmi v Budapešti. Zo Slovenska sa na tomto medzinárodnom stretnutí zúčastnil Peter Kováč, Filip Kotvan a Matej Horník. Zástupcom za maďarských saleziánov bol Don Lytton a don Áron. Stretnutie sme začali prehliadkou saleziánskeho domu a jeho areálu, odkiaľ sme následne pokračovali na návštevu cukrárne dona Bosca. Nápad cukrárne sa nám veľmi páčil, ochutnali sme najskôr zmrzlinu, ktorá sa pripravuje priamo v cukrárni ako všetko ostatné, od koláčov a iných sladkých i slaných dobrôt dostupných v tejto cukrárni. Pôvod všetkého je teda zaručený, Made by Don Bosco J. Po sladkej príprave sme prešli na samotné stretnutie, ktoré sa nieslo v duchu diskusie. Maďarský saleziáni by chceli vytvoriť združenie exallievov dona Bosca v Maďarsku, prezentovali nám svoje plány a program, ako by tento projekt chceli vytvoriť a dotiahnuť ho do úspešného konca. My ako zástupcovia za slovensko sme im dali zopár rád z nášho združenia a jeho fungovania, ktoré sme doplnili o postrehy a odporúčania zo svetových stanov združenia exallievov. Túto diskusiu by som označil za prvú časť nášho stretnutia v Budpešti, druhou časťou bolo pozvanie maďarských saleziánov na stretnutie EUROBOSCO 2017, ktoré sa bude konať vo Francúzsku 12-15 októbra 2017. Peter Kováč viac odprezentoval  fungovanie svetovej konfederácie exallievov dona Bosca, aktivity a stretnutia ktoré sa konajú alebo sa budú konať. Myslíme si, že takéto prezentovanie spolupráce a aktivít na celosvetovej úrovni určite ešte viac podporilo saleziánov z maďarska k vytvoreniu ich národného združenia. Nakoniec sme naše stretnutie zakončili presne tak ako sme ho začali, teda druhou návštevou cukrárne dona Bosca, no tento krát sme ochutnali koláčiky, ktoré boli naozaj fantastické. Návštevu tejto cukrárne môžeme naozaj každému odporučiť, ide o skvelý nápad a prezentovanie Dona Bosca len v tom najlepšom svetle.

Matej Horník

Prihlásiť

Prihlásenie

Používateľské meno *
Heslo *
Zapamätať