Formulár na sociálnu pomoc/registrácia nových žiadostí

socialny projekt 


Vážime si Vašu dôveru, ktorú nám prejavute tým, že ste sa rozhodli osloviť nás o pomoc v núdzi. Chceli by sme Vás poprosiť o vyplnenie formulára, ktorý nám pomôže jednoduchšie a efektívnejšie zhodnotiť Vašu žiadosť a naše možnosti. Chceli by sme Vás ubezpečiť, že informácie poskytnuté v tomto formulári považujeme za čestnú informáciu o skutočnosti a z našej strany pristupujeme k týmto údajom s najvyššou mierou diskrétnosti. So sociálnymi žiadosťami je oboznámená len sociálna komisia združenia exallievov don Bosca.
 

 

Formulár na sociálnu pomoc

Povinné *


1. Kto žiada


2. Odkiaľ som sa dozvedel o združení exallievov a o sociálnom fonde exallievov (nepovinné)


3. Pre koho žiadaš pomoc – pre seba/pre tretiu osobu


4. Aký typ pomoci potrebujete?


5. Koho by ste vedeli identifikovať v saleziánskej rodine alebo v združení exallievov Don Bosca ako referenčnú osobu pre túto žiadosť (nepovinné) 


6. Prosím popíšte bližšie situáciu/potrebu pre ktorú žiadate podporu. 

 

 

Prihlásiť

Prihlásenie

Používateľské meno *
Heslo *
Zapamätať