Matka Tereza prišla do Piešťan ponúknuť lásku

Do posledného miesta zaplnené hľadisko kina Fontána bolo dôsledkom veľkého záujmu Piešťancov o málo známu históriu svojho mesta. V nedeľu 30. októbra 2012 ich tam prilákala divadelná hra Malá – veľká žena, ktorá približuje návštevu Matky Terezy v Piešťanoch z pred dvadsiatich piatich rokov.
 

mg_1395 Príbeh vychádzal z osobných spomienok sestry Goretti, ktorá koncom 80. rokov minulého storočia bývala spolu s ďalšími sestrami blízko vtedajšieho trnavského biskupa Júliusa Gábriša v Piešťanoch. Keď sa dozvedela, že za ním v roku 1987 príde Matka Teraza, riskla perzekúcie zo strany vtedajšieho režimu a rozhodla sa  s ňou stretnúť.

 

Zakladateľka rehoľného rádu Kongregácia misionárok lásky a nositeľka Nobelovej ceny za mier prišla do Piešťan s biskupom hovoriť o možnosti otvorenia domu pre biednych v Trnavskej diecéze. Vedela o materiálnych dostatkoch, ktoré môže zdravotne a sociálne odkázaným poskytnúť štát, ale zároveň si uvedomovala, že im chýba láska. Práve na láske a dôkladnej starostlivosti sú založené domy pre umierajúcich a chudobných po celom svete, ktoré vedú sestry z rádu Kongregácia misionárok lásky.

 

Podľa jedného z organizátorov divadelného predstavenia Andreja Klapicu mala hra poukázať na osobnosť Matky Terezy, ale aj na dobu, v ktorej sme na konci 80. rokov žili. Text bol pritom obohatený o najznámejšie výroky ženy, ktorú krátko po jej smrti vyhlásil pápež Ján Pavol II. za blahoslavenú.

 

Divadelnú hru Malá – veľká žena inscenovali dobrovoľníci pod vedením Exallievov Dona Bosca. Scenár napísal Michal Kĺč (exalliev GJB 1995) a režíroval ju Andrej Klapica (exalliev GJB 1995).
 

Prebraté z PNky.sk

 

Prihlásiť

Prihlásenie

Používateľské meno *
Heslo *
Zapamätať