Pridať vizitku

Registrácia za člena Biznis platformy


* Členom BP sa môžete stať až po zaregistrovaní sa za člena združenia
://

* Človek (člen združenia exallievov alebo salezián), ktorý sa za mňa dokáže zaručiť.

Mnou uvedené osobné údaje sú aktuálne, správne a pravdivé. Beriem na vedomie, že vyplnením a odoslaním tohto formuláru sa
po schválení Výkonnou radou BP stávam členom Biznis platformy občianskeho združenia ZDRUŽENIE EXALLIEVOV DON BOSCA NA SLOVENSKU, o.z., so sídlom Miletičova 7, 821 08 Bratislava – Ružinov, IČO: 36070378 a vyjadrujem svoj súhlas s platnými stanovami združenia, vrátane ustanovení týkajúcich sa práv a povinností člena združenia.

Vyplnením a odoslaním tohto formuláru vyjadrujem svoj súhlas v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, aby občianske združenie ZDRUŽENIE EXALLIEVOV DON BOSCA NA SLOVENSKU, o.z., spracovávalo akékoľvek osobné údaje, týkajúce sa mojej osoby, uvedené vo vyššie uvedenom formulári, a to výlučne za účelom evidencie svojich členov, ako aj za účelom vedenia databázy kontaktných adries, na ktoré môžu byť zasielané dôležité informácie, týkajúce sa života a aktivít občianskeho združenia.


Prihlásiť

Prihlásenie

Používateľské meno *
Heslo *
Zapamätať